Projekty

    V průběhu školního roku 2001/ 2002 se nám podařilo uskutečnit několik projektů. Na většině projektů se žáci podíleli spoluprací ve skupinkách, některý z projektů zvládli samostatně. Výstupem většiny projektů se staly práce, které sami vytvořili z pracovních listů a doprovodných dobrovolných úkolů. Zde žáci projevili především svoji volnost, samostatnost a spolupráci, což jsou  tři základní principy daltonského způsobu výuky. Prokázali také velkou kreativnost a snahu dozvědět se o daném úkolu co nejvíce. Samozřejností je zde práce s literaturou. Nabídka projektů pro žáky primy.
Anglicky (německy) mluvící země
Fyzikální veličiny
Výzdoba třídy
Planety
Břeclav - OUR TOWN (Břeclav – Naše město)


Projekty v roce 2002/2003

My world – projekt v angličtině v primách
My pet
– projekt v angličtině v sekundách
Life in the past projekt v angličtině v sekundě
Sport – nástěnné obrazy (německý jazyk v sekundě)
Muzik
– nástěnné obrazy (německý jazyk v sekundě)
Siloměr – výroba siloměru (fyzika v sekundě)
Naše třída v procentech – statistický průzkum (matematika v sekundě)
Fyzikální veličiny
– nástěnné obrazy (fyzika v primě)
Páka – výroba jednoduché páky (fyzika v sekundě)
Akce a reakce – lodičky na principu Newtonova zákona (fyzika v sekundě)

Připravujeme:
Plastové lahve - pro sekundy
Cestování - pro sekundy (NJ + Z)
Leonardo da Vinci - pro primy i sekundy